14 May, 2010

Scurt curs de scris litera I

Litera i este folosită pentru a simboliza:

Vocala:
ca în "intrare"
I este o vocală și atât.

Semivocala: ca în: "iepure" sau "cai",
I este acolo pentru că "e" sau "a" nu se pronunță la fel ca in cuvintele "epurare" sau "ca".
Semivocala "i" se poate folosi si impreun
ă cu vocala "i": ca in "mii" sau "fii" (aici mă refer la cuvintele din propoziția: "Cei doi fii ai mei au câte trei mii de lei." "Asta pentru că mi s-a întâmplat să nu fi fost înțeles...).

Vocala asilabică: ca în "moşi", "dormi"," bani".
I are rolul de a înmuia consoana de dinainte.

Ni
ște exemple:
"Nu-s to
ți copiii ca acei copii".
"A fi sau a nu fi"
"S
ă fii sau să nu fii"
"S
ă fi fost sau să nu fi fost"
"fiint
ă
"

Niște explicații:
co-pii: primul i este o vocală, al doilea i este o semivocală.
co-pi-ii: primul i este vocal
ă, al doilea i este noua vocală, al treilea i este o semivocală.
mo-
șii: primul i este o vocală al doilea este o semivocală. (Dacă accentul este pe vocala "o" cuvantul desemnează pluralul moşului, dacă accenutul este pe vocala "i" cuvantul desemnează pluralul moşiei)

No comments: